Verpleging

Thuiszorg

Als u te maken krijgt met ziekte, een handicap of een ingrijpende operatie, dan wilt u er zeker van zijn dat u in goede handen bent. Een wijkverpleegkundige in huis kan het verschil betekenen tussen thuis kunnen blijven en naar een zorginstelling moeten. U kunt in uw eigen vertrouwde omgeving werken aan uw herstel of leren omgaan met uw ziekte en de juiste zorg ontvangen. Wij streven ernaar om samen met u de kwaliteit van uw leven te verhogen, want wij zijn er voor de mens, dus voor u.

Wat doet een wijkverpleegkundige aan huis?

Thuisverpleging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Onze wijkverpleegkundigen kunnen een paar uur per dag of week langskomen om medicatie toe te dienen of wonden te verzorgen. U kunt ook intensieve wijkverpleging ontvangen, waarbij we u dag- en nacht ondersteunen.
 

Voorbeelden van wijkverpleging in huis?

  • toedienen van medicijnen of zuurstof
  • verzorgen van wonden
  • coördineren van zorg en bemiddelen met instanties
  • inbrengen van een blaaskatheter of sonde
  • begeleiden bij ernstige ziekte (palliatieve en terminale thuisverpleging)
  • ontlasten van de mantelzorger (respijtzorg)
  • Naast het verlenen van zorg, adviseert de wijkverpleegkundige u over hoe u kunt omgaan met uw ziekte of aandoening. Ook uw naasten krijgen advies, zodat zij weten hoe ze u kunnen ondersteunen en verzorgen. We streven er samen met u en uw omgeving naar dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Voor wie is wijkverpleging?

Bent u ziek, moet u herstellen van een operatie of kunt u door ouderdom of een handicap niet meer alles zelf doen? Dan kunt u ervoor kiezen om naar een zorginstelling te gaan. In veel gevallen kunt u ook thuis blijven en toch de zorg ontvangen die u nodig heeft. Dit kan met thuisverpleging van Formens.
 

Hoe vraag ik wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt dus zelf rechtstreeks contact opnemen met Formens. Een gekwalificeerde wijkverpleegkundige (niveau 5/6) komt bij u langs en bekijkt welke zorg u precies nodig heeft. Deze wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor persoonlijke verzorging en/of verpleging af.
 

Krijg ik thuisverpleging vergoed?

Verpleging en verzorging aan huis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering en wordt volledig vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.
 

Thuisverpleging door Formens Zorg?

Bij thuiszorgorganisatie Formens kunt u rekenen op professionele en persoonlijke thuisverpleging. Onze wijkverpleegkundigen zijn niet alleen erg goed in hun vak, ze zijn echt betrokken bij u en uw situatie. Ze kijken verder dan uw ziekte en aandoening, ze kijken naar u als zelfstandig mens.

Formens, zorg voor ieder mens

Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd.