Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Onder individuele begeleiding verstaan we alle hulp die u ontvangt bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hulp kunt u gebruiken om structuur aan te brengen en of te behouden over uw persoonlijk leven. Individuele begeleiding kan gericht zijn op allerlei onderdelen. Denk hierbij aan lichamelijke, cognitieve en psychische onderdelen. Heeft u hulp nodig bij het aanbrengen van structuur? Of het plannen van activiteiten of afspraken? Of heeft u toezicht nodig als u zich verplaatst? Formens heeft professionals in dienst die kennis hebben in verschillende talen, culturen, gewoonten en religies. Neem gerust contact met ons op om samen te kijken waar de zorgvraag voor u ligt en welke professional u kan helpen.

Wat doet een begeleider aan huis?

Wat onze medewerker doet, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. U stemt samen met de begeleider af wat u gedaan wilt hebben en wat u zelf nog kunt.

U kunt onder andere geholpen worden bij:

  • Hulp bij de administratie, post en financiën; (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen enz.)
  • Hulp bij het boodschappen doen;
  • Hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
  • Hulp bij de opvoeding;
  • Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • Contact zoeken met mensen in de omgeving;
  • Hulp om te communiceren met anderen;
  • Hulp om gedragsproblemen te verminderen;

Onder welke regeling valt individueel begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten, (vrijwilligers-)werk of een zinvolle en activerende daginvulling hebben. Welke ondersteuning uw Gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zo zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kunt doen in de maatschappij.

Hoe kom ik in aanmerking voor begeleiding?

Op landelijk niveau zijn er verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende vormen van begeleiding. Afhankelijk van de Gemeente waarin u woont kunnen deze iets van elkaar verschillen. Indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt hiervoor een aanvraagformulier ophalen bij het Loket Welzijn, Inkomen en Zorg, of deze digitaal downloaden. Formens levert inmiddels begeleiding en ondersteuning binnen meerdere regio’s in Nederland.