Cliëntenraad

Cliëntenraad bij Formens

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt, is op de hoogte van de gang van zaken binnen de zorginstelling en volgt kritisch het beleid van de zorgaanbieder. De cliëntenraad is onafhankelijk, bepaalt zelf zijn werkwijze en is als het ware de stem van de klant.

Op dit moment hebben wij geen vacature openstaan voor de cliëntenraad. Wanneer u interesse heeft om de stem van de klant te vertegenwoordigen, neemt u dan contact op met de cliëntenraad. Wilt u persoonlijk of telefonisch spreken met een lid van de cliëntenraad of wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar de cliëntenraad voor het maken van een afspraak.

Mail naar cliëntenraad@formenszorg.nl