Zorg voor ieder mens

Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd. Wij bieden zorg op maat die aansluit bij de beleving van de cliënt. Zo proberen wij de zelfredzaamheid van de cliënt te stimuleren, zodat cliënt langer en veilig thuis kan wonen.


 

hand, human, woman-3666974.jpg

Zorg bij Formens

Binnen Formens Zorg wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar het leveren van zorg op maat. De zorgvrager staat centraal bij ons. Vervolgens wordt er rondom de zorgvrager heen de nodige zorg ingezet. Er wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen van de zorgvrager. Erkenning van identiteit is waar Formens Zorg naar streeft. Daarnaast probeert Formens Zorg zo min mogelijk verschillende zorgverleners over de vloer te laten komen. Hierdoor wordt er sneller een vertrouwensband gecreëerd tussen de zorgvrager en zorgverlener.

Met inzet van de zorgvrager en hulp van Formens Zorg wordt er samen zoveel mogelijk gewerkt aan de zelfredzaamheid, wat mogelijk maakt dat de zorgvrager langer thuis kan wonen. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders staan wij klaar om de fijnste zorg ervaring in de thuiszorg te realiseren.

Diensten van Formens

Wat wij samen willen bereiken

Onze missie & visie

Ons missie als Formens thuiszorgorganisatie is dat elk individu recht heeft op gerichte zorg, waarbij er aandacht wordt besteed voor cultuur, normen & waarden.

Wij streven ernaar dat er zo min mogelijk zorgverleners over de vloer komen bij de cliënt. Op deze manier willen wij aan onze cliënten continuïteit, samenhang en betrokkenheid bieden.

Wij willen zoveel mogelijk de zelfmanagement bij onze cliënten stimuleren. Hierbij willen wij gebruik maken van verschillende middelen die de zelfredzaamheid stimuleert.

Wij proberen zoveel mogelijk zorginnovatie toe te passen, hierbij  wordt dit wel overwogen vanuit het perspectief van de cliënt.

Formens visie missie doelstelling

Nieuws