Over ons

Formens Zorg hecht waarde aan de mensheid. Ieder mens is namelijk uniek en heeft hiervoor bijpassend zorg nodig. Hieronder wordt uitgebreid de filosofie van Formens Zorg beschreven.

Zorg voor ieder mens

Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd.

Wij bieden wijkzorg, begeleiding individueel en begeleiding groep. Formens Zorg streeft in wijkzorg naar inzet van zo min mogelijk zorgverleners die over de vloer komen. Onze kernwaarden zijn namelijk dat wij verbondenheid vormen met de zorgvrager en dat de zorgvrager kwalitatieve zorg ontvangt van ons gekwalificeerde zorgteam. Wij zijn er namelijk voor de mens, dus voor u.

 

Hoe is Formens Zorg ontstaan?

Het zorgstelsel in Nederland is nog niet op het niveau waar die hoort te zijn. Formens Zorg gelooft erin dat als de mens erkend wordt op eigen identiteit en kracht, dat er dan beter herstel kan optreden. Hierdoor is Formens Zorg ontstaan door professionals die het ‘thuis’ gevoel willen bieden in geleverde zorg. Het gevoel dat er geen vreemdeling over de vloer komt bij zorgvrager thuis.

Formens Zorg bestaat inmiddels enkele jaren en is gevestigd in Enschede. Het is een kleinschalige thuiszorg, die kwaliteit hoger in het vaandel heeft liggen dan de groei. Formens Zorg wil namelijk bewust groeien door kwalitatieve zorg te leveren.

 

Missie

Missie van Formens Zorg is dat er geluisterd wordt naar de mens. Bieden van zorg op maat, waarbij de identiteit van de mens erkend wordt. Er wordt rekening gehouden met de cultuur, normen en waarden. Waarbij de zorgvrager zich thuis voelt als zij zorg ontvangen vanuit Formens Zorg. 

De kernelementen hiervoor zijn terugtrekken, controle, verbondenheid en identiteit. Daarom zal er altijd gestreefd worden naar zo min mogelijk verschillende zorgprofessionals die over de vloer komen bij de zorgvrager. Dit zorgt ervoor dat de zorgvrager en zorgprofessional een hechte band met elkaar creëren.

 

Visie

Formens Zorg gelooft in de eigen kracht van de mens. Van daaruit wordt er samen met professionals van Formens Zorg gewerkt naar een passende oplossing.

De zelfmanagement kan het best gewaarborgd worden door zorgvrager centraal op te stellen en de persoonlijke behoeften in acht te nemen. Vervolgens wordt er als het ware een spinnenweb om de zorgvrager heen gebouwd. 

Hierbij gaat Formens Zorg de krachten bundelen met verschillende disciplines. Er wordt dan gekeken waar de zorgvrager mogelijk baat bij kan hebben. Zoals een ergotherapeut, diëtist of een fysiotherapeut. Daarnaast wordt er ook gekeken naar oplossingen zoals de zorgtechnologie of hulp vanuit de mantelzorgers. 

Formens, zorg voor ieder mens

Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd.