Wat wij samen willen bereiken

Onze missie & visie

Ons missie als Formens thuiszorgorganisatie is dat elk individu recht heeft op gerichte zorg, waarbij er aandacht wordt besteed voor cultuur, normen & waarden.

Wij streven ernaar dat er zo min mogelijk zorgverleners over de vloer komen bij de cliënt. Op deze manier willen wij aan onze cliënten continuïteit, samenhang en betrokkenheid bieden.

Wij willen zoveel mogelijk de zelfmanagement bij onze cliënten stimuleren. Hierbij willen wij gebruik maken van verschillende middelen die de zelfredzaamheid stimuleert.

Wij proberen zoveel mogelijk zorginnovatie toe te passen, hierbij  wordt dit wel overwogen vanuit het perspectief van de cliënt.

Formens visie missie doelstelling