Individuele begeleiding

Begeleiding aan huis

Onder individuele begeleiding verstaan we alle hulp die u ontvangt bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hulp kunt u gebruiken om structuur aan te brengen en of te behouden over uw persoonlijk leven. 

Individuele begeleiding kan gericht zijn op allerlei onderdelen. Denk hierbij aan lichamelijke, cognitieve en psychische onderdelen. Heeft u hulp nodig bij het aanbrengen van structuur? Of het plannen van activiteiten of afspraken? Of heeft u toezicht nodig als u zich verplaatst? Formens heeft professionals in dienst die kennis hebben in verschillende talen, culturen, gewoonten en religies. 

Neem gerust contact met ons op om samen te kijken waar de zorgvraag voor u ligt en welke professional u kan helpen.

 

Wat doet een begeleider aan huis?

Wat onze professional doet, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. U stemt samen met de begeleider af wat u gedaan wilt hebben en wat u zelf nog kunt. 

Op basis hiervan wordt er een begeleidingsplan opgesteld en toegevoegd in ons ECD systeem. Stapsgewijs wordt er gewerkt aan uw persoonlijke doelen, waarbij het streven is om uw zelfredzaamheid te bevorderen. Alleen dan hebben wij voldoening met de werk die wij uitvoeren. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor begeleiding?

Als u vanwege cognitieve, psychische of lichamelijke aard problemen oploopt in uw dagelijkse bezigheden, waarbij u niet tot een oplossing komt. Hierbij kunt u denken aan problemen met de administratie, omgaan met stressvolle situaties of behouden van dagstructuur. Dan kan het best zijn dat u hulp nodig heeft van een externe partij. 

Tevens kunt u ook een verwijzing krijgen van een arts, psycholoog of een zorgprofessional. In dit geval zou een ambulant begeleider u hiermee kunnen ondersteunen. 

Hierbij is maatwerk noodzakelijk. Er wordt namelijk gestreefd om de cliënt in haar zelfredzaamheid te bevorderen en te participeren in de maatschappij. 

 

Krijg ik begeleiding vergoed?

Er zijn verschillende manieren om begeleiding vergoed te krijgen. Dit is per cliënt afhankelijk van hun situatie. Vergoeding is mogelijk middels de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Wet langdurige zorg. 

Als er geen indicatie is voor begeleiding dan wordt er in eerste instantie gekeken in welke zorgstelsel de client valt. De professionals van Formens kunnen je hierbij informeren. 

Formens Zorg is gecontracteerd met 12 gemeentes in de regio Overijssel. U kunt dus ook via gemeente beroep doen voor zorg bij Formens. 

Is er een indicatie aanwezig? Dan kunt u bij interesse vrijblijvend contact met ons opnemen om de begeleiding eventueel te kunnen starten. 

 

Begeleiding door Formens

De professionals van Formens handelt in de geest van client, want samen kom je tot de gewenste resultaat. Streven is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de samenleving. 

Formens, zorg voor ieder mens

Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd.