Indicatiestelling wijkverpleging

Wanneer is er een indicatie nodig door een HBO-Verpleegkundige?

Er zijn verschillende financieringsstromen binnen de zorg zoals de WMO (Wet maatschappelijk ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg) en ZVW (zorgverzekeringswet). Voor zorg vanuit de zorgverzekeringswet is er een indicatie nodig om de zorgkosten vergoed te krijgen. Hiervoor moet er een zorgplan opgesteld worden door een HBO-Verpleegkundige. Formens Zorg beschikt aan gekwalificeerde HBO-Verpleegkundigen die voor zijn zorgvragers en omstaanders kunnen indiceren.


Hoe verloopt de indicatieproces?

De HBO-Verpleegkundige van Formens Zorg vraagt om wat medische informatie voor aanvang van indicatieproces. Vervolgens wordt er een huisbezoek gepland met de desbtreffende client voor een indicatiegesprek. Tijdens een indicatiegesprek wordt verschillende domeinen door genomen, zoals de lichamelijke domein, psychische domein en de sociale domein. In het vervolg gaat de HBO-Verpleegkundige aan de slag. Die verzamelt informatie bij verschillende disciplines en verwerkt dit in de zorgplan. In de zorgplan komt te staan wat er nodig is qua handelingen om de zorgvrager zolang en veilig mogelijk thuis te kunnen houden. Er wordt dan ook per zorginterventie tijd aan gekoppeld.

Zodra de de zorgplan gereed is mag die verstuurd worden naar de desbtreffende zorgverzekeraar. Dit verschilt per zorgverzekeraar hoe het gaat, de HBO-Verpleegkundige begeleidt u hierin.

 

Waarom zorg bij Formens?

Bij Formens Zorg is de positie van de zorgvrager centraal. Vanuit de centrale positie wordt om de zorgvrager heen als het ware een spinnenweb opgebouwd om de zelfredzaamheid te bevorderen of te handhaven. Namelijk ieder mens wil zolang mogelijk en zo veilig mogelijk in zijn eigen huis verblijven. Het verschilt per situatie of de zorgvrager weer volledig zelfredzaam kan worden of niet.

Daarnaast wil Formens Zorg zo min mogelijk aanloop bij een zorgvrager thuis, het is immers een privé omgeving. Wel zo fijn dat er dan niet verschillende gezichten over het vloer komen. Zo bouw je namelijk ook vertrouwensband en betrokkenheid op met de zorgvrager.


Wat zijn de kosten voor indicatiestelling wijkverpleging?

De zorgvragers van Formens Zorg hoeven niks uit hun eigen zak te betalen. Dit wordt namelijk vergoedt vanuit de zorgverzekeringswet en de resterende deel neemt Formens Zorg het voor lief voor haar eigen zorgvragers. Zorgaanbieders of particulieren kunnen beroep doen op de HBO-Verpleegkundigen van Formens Zorg.

Dit is afhankelijk per dossier. Voor een standaard zorgplan hanteert Formens Zorg in 2024 een vaste tarief van €332,- euro voor ongecontracteerd ZIN indicatiestelling mits de werkzaamheden niet te veel afwijkt. Hiervan wordt een deel circa 75% vergoedt door de verzekeraar van de cliënt (afhankelijk van welke zorgpolis cliënt heeft).

Voor indicatiestelling Zvw-PGB hanteren wij in 2024 een vaste tarief van €415,- euro, dit heeft te maken met de extra werkzaamheden die wordt gevraagd bij Zvw-PGB aanvraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons algemene nummer 053-209 60 05 of u kunt mailen naar info@formenszorg.nl.

Formens, zorg voor ieder mens

Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd.