Klacht & compliment

Klachtenprocedure

Wij streven ernaar onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over de wijze waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld. Alleen wanneer u uw ontevredenheid kenbaar maakt, kunnen wij er iets mee doen.

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten en tips die gaan over de dienstverlening van onze medewerkers. Een klacht & tip kan bijvoorbeeld een uiting zijn van onvrede over onze werkzaamheden, de behandeling of over hoe er met u is omgegaan.

U kunt het beste uw klacht eerst open bespreken met de medewerker waar u contact mee heeft (gehad). Leidt dit gesprek niet tot een goed resultaat, dan kunt u intern een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Formens. Dien uw klacht zo snel mogelijk in, bij voorkeur digitaal. Dit kan hiernaast of vraag bij Formens om het klachtenformulier.

Wordt de klacht intern niet tot een goed einde afgewikkeld. Dan kan er beroep gedaan worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. U kunt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris door op website www.klachtenportaalzorg.nl te bezoeken en/of contact op te nemen via info@klachtenportaalzorg.nl. Daar wordt stapsgewijs beschreven hoe een klachtprocedure eruit ziet en hoe u een klacht kunt indienen. Tevens beschikken wij ook van een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor kunt het interne klachtenreglement hieronder toevoegen. U kunt ook ons algemene telefoonnummer bellen voor advies met betrekking tot klachtenprocedure. 

Uiteraard horen wij ook graag als u tevreden bent over de dienstverlening of over de wijze waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld.

    Interne klachtenregeling

    Meer weten over onze interne klachtenregeling? Download hieronder het document.

    Formens, zorg voor ieder mens

    Formens Zorg is een thuiszorgorganisatie die waarde hecht aan de mensheid. Wij bevinden ons in de mooie provincie Overijssel in het oosten van het land. Met ons hechte team van wijkverpleegkundigen, verzorgenden en de begeleiders wordt de zorg rondom de cliënt geïndiceerd en gerealiseerd.